Jag erbjuder dig vägledande- samt  utvecklande coaching sorgbearbetning  och hypnos, se mer information under respektive flik.

Du är välkommen att boka ett kort samtal med mig där vi pratar om vilken tjänst som skulle passa dig utifrån det du önskar. Detta gör du under rubiken "Boka". 
 

Varmt välkommen!

Coachníng

I det professionella coachningssamtalet har du och jag som utgångsläge att du är experten i ditt eget liv och därmed har de bästa svaren inom dig. Du har också kraften inom dig som krävs för att förändra det du vill.

Gemensamt fokuserar vi på din längtan och jag leder dig via frågor till lösningar, möjligheter, inre motivation och mening. Du och jag tar bort ev hinder, medvetandegör, stödjer, fokuserar samt skapar resultat.

 

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning är program för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Vi tittar först tryggt tillsammans på föreställningar om sorg för att sedan ta reda på vilka förluster som har påverkat ditt liv. Därefter genomför du med mig vid din sida de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt. Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster så att du kan försonas med det förflutna och få känna frid. Erfarenhet visar att du även får en öppnare relation till dig själv och andra samt att du känner dig mer levande och vital.

Hypnos

Jag leder dig in i ett avslappnat tillstånd där du i kropp och själ känner både koncentration och inlevelse. Du upplever dig mer levande och fokuserad i ditt inre än i det yttre.

Du har troligen varit i lättare hypnos om du dagdrömt någon gång eller när du gått helt in i en bok du läst eller film du sett.

I det avslappnade sinnestillståndet som hypnos skapar, arbetar vi med att visualisera ett önskat resultat genom nya idéer eller förslag som tas emot i det undermedvetna. Hypnos kan användas vid såväl psykiska som fysiska symtom t ex vid viktproblem, ångest, fobier, stress, sömnbesvär, rökavvänjning m m. Oftast botas eller lindras symtomen. Önskat resultat nås oftast efter några behandlingar.